Nieetyczne zachowanie powodem do zwolnienia?


2018-05-18
Firmy coraz chętniej mówią o potrzebie włączania rozwiązań CSR w strategię działania, o czym może świadczyć aż o 35 proc. większa r/r liczba zgłoszeń do raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2017”. W firmach powstają również specjalne kodeksy i komisje etyczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu od wielu lat jest przedmiotem rozważań wielu polskich przedsiębiorstw, nie tylko tych największych, ale też małych i średnich firm. Wydaje się, że zainteresowanie biznesem widzącym coś więcej niż tylko wartość ekonomiczną jest coraz większe. Świadczyć o tym może m.in. liczba 1190 zgłoszonych dobrych praktyk biznesu do raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2017”, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to o 35 proc. lepszy wynik w porównaniu z rokiem poprzednim. Do raportu zgłosiło się łącznie 177 firm, w tym 50 z sektora MŚP. Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają konieczność szerszego spojrzenia na swoją działalność, mają także większą świadomość tego, jaki skutek może mieć nieetyczne prowadzenie biznesu. W branżach, które mają szczególnie duży wpływ na społeczeństwo (np. branża finansowa), skutki te mogą być katastrofalne.

Przeczytaj również:

- Z tego m.in. powodu powstała inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a mianowicie Rada Odpowiedzialnego Przywództwa. Strategiczne podejście do CSR wymaga silnego wsparcia „góry” organizacji, wsparcia jej liderów, prezesów, członków zarządu. Jeżeli ludzie zajmujący się CSR są tylko niezwiązaną z codziennym biznesem komórką firmy, która ma budować głównie dobry wizerunek firmy, to takie działania nie mają realnego wpływu na odpowiedzialność biznesu i nie przyniosą większych pozytywnych zmian w przyszłości. Gdy natomiast odpowiedzialność wpisana jest w strategię firmy, jej wizję i misję, to jest szansa, że nasze działania będą miały pozytywny wpływ, będziemy autentycznie zmieniać siebie i naszą branżę. Szefowie organizacji, którzy przyłączyli się do inicjatywy bardzo dobrze rozumieją cel strategicznego, szczerego i głębokiego podejścia do zagadnień biznesu zrównoważonego i zaangażowanego społecznie i gotowi są podzielić się swoją wiedzą oraz zdobytym na tym polu doświadczeniem – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Nakaz etycznych praktyk zapisany w kodeksie

Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że wartością firmy są przede wszystkim jej współpracownicy. Zbudowanie społeczności ludzi wymaga przestrzegania wartości, które tworzą tożsamość firmy. To wymaga też wyraźnych zasad oraz norm, których przestrzeganie powinno być egzekwowane. Jednymi z najważniejszych reguł są zasady etyki biznesu zawarte w kodeksach etycznych firm. Taki kodeks wprowadziła w swojej organizacji m.in. ANG Spółdzielnia. Naruszenie zapisanych w nich zasad może być zgłaszane do Komisji Etyki zarówno przez współpracowników, jak i klientów. Jeżeli przewinienie było poważne lub nieetyczny sposób podejścia do współpracy powtarzał się, to osoba ta poniesie surowe konsekwencje – taka postawa może prowadzić nawet do rozwiązania umowy i rozstania się ze współpracownikiem. W firmie obowiązuje także Ład Spółdzielniany, czyli zbiór zasad i regulacji, których celem jest zapewnienie równowagi między interesami podmiotów zaangażowanych w działania ANG. Znajomość i przestrzeganie jego zapisów jest obowiązkowe dla wszystkich współpracowników.

- Pierwszą wersję Kodeksu Etycznego przyjęliśmy już w 2014 r. Dokument współtworzony był przez naszych spółdzielców i ekspertów. Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich współpracowników ANG Spółdzielni, jego przestrzeganie jest bezwarunkowe – jesteśmy organizacją zrównoważonego rozwoju, zbudowaną na fundamencie odpowiedzialności wobec siebie samych i naszych interesariuszy. Kodeks wymaga od naszych ekspertów m.in. odpowiedzialnej sprzedaży. Jesteśmy zobowiązani dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, rozumieją i na które ich stać, co zapisane jest w misji firmy. Ponadto, każdy nasz ekspert ma w obowiązku kategorycznie sprzeciwiać się wszelkim działaniom mogącym prowadzić do nieodpowiedzialnej sprzedaży, czyli missellingu. W Kodeksie znajdują się również zapisy dotyczące współpracy w Spółdzielni, wzajemnego szacunku, zaangażowania, uczciwej konkurencji oraz dbałości o środowisko – dodaje Artur Nowak – Gocławski.



Nadesłał:

brandscope

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl