Impel – cyfrowe rozwiązania wdrożone w codziennych usługach dla biznesu


2019-05-17
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 526,3 mln zł i są one zbliżone do wyników I kwartału 2018 roku.

Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 8,4 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego wyniósł 2,1 mln.

Przeczytaj również:

Istotny wpływ na wyniki I kwartału 2019 r. miał przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku proces waloryzacji i renegocjacji umów handlowych z kluczowymi klientami Grupy. W naszej branży proces renegocjacji umów jest na stałe wpisany w kalendarz działań służb handlowych i operacyjnych. Procesem objęliśmy ponad 2,5 tys. umów z grup produktowych Health Care, Cleaning i Security, których roczna wartość przychodów wynosiła ponad 1,2 mld zł. Głównym założeniem było dostosowanie parametrów finansowych i operacyjnych kontraktów do warunków rynkowych, tj. nowej stawki płacy minimalnej, obowiązujących od 1 stycznia 2019 oraz sytuacji na rynku pracy w poszczególnych regionach kraju, w których świadczymy nasze usługi. Efektem zakończonego procesu jest podpisanie aneksów waloryzacyjnych i odnowienie części kontraktów na lepszych warunkach. Udało się również osiągnąć oczekiwany, aczkolwiek nieznaczny wzrost marży na podstawowych usługach – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A. Wprowadziliśmy narzędzia informatyczne, które pozwoliły kontrolować przebieg procesu oraz ułatwiały podejmowanie kluczowych decyzji – dodaje Grzegorz Dzik.  

 

 [FM] Obszar Facility Management

Segment Facility Management, który ma największy udział w skonsolidowanych przychodach Grupy Impel, w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 367 mln zł. Wartości te są na porównywalnym poziomie w stosunku do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny segmentu ukształtował się na poziomie 5,3 mln zł.

W pierwszym kwartale Grupa wzmocniła swoją pozycję w segmencie usług ochrony budów infrastruktury kolejowej i drogowej. Pozyskaliśmy nowe kontrakty na usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia oraz utrzymania czystości u klientów z branży energetycznej, górniczo-hutniczej, przetwórstwa spożywczego oraz budownictwa i logistyki.

Grupa Impel wdraża nowy model współpracy z „Biedronką”- największą siecią handlową w Polsce, należącą do spółki Jeronimo Martins. Utrzymanie czystości realizowane jest w oparciu o innowacyjną usługę mobilnych zespołów usługowych. Objęto nią połowę sklepów tej sieci w Polsce. Współpraca ze spółką Jeronimo Martins jest przykładem nowatorskiego podejścia Grupy Impel do klienta. Wspólnie zidentyfikowana potrzeba biznesowa, połączona z możliwościami organizacyjnymi i technologicznymi pozwoliły na stworzenie innowacyjnej usługi na rynku FM w Polsce – podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes Zarządu Impel S.A. Realizacja kontraktu rozpoczęła się w II kwartale 2019 roku.

 

[IS] Obszar Industrial Services

Obszar biznesowy Industrial Services odnotował przychody na poziomie 74,5 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8 mln zł (18,8%) rok do roku. Obszar osiągnął zysk operacyjny w wysokości 1,4 mln zł.

Poszukujemy nowych, perspektywicznych produktów, które pozwolą nam się rozwijać i sukcesywnie zwiększać przychody. W ramach rozwoju portfela oferowanych przez Grupę Impel usług dla przemysłu zakupiono udziały spółki Prognosis sp. z o.o., dzięki której będziemy rozwijali kompetencje technologiczne w zakresie usług optymalizacji energetycznych – mówi Jakub Dzik. Technologia wypracowana przez Prognosis sp. z o.o. pozwala identyfikować kluczowe energochłonne obszary w przedsiębiorstwie. Jednym z produktów spółki jest system analizy historycznej zużycia energii  umożliwiającej bieżącą optymalizację. Oprogramowanie prognozuje koszt i automatycznie dobiera najkorzystniejszą taryfę. Pozwala obniżyć koszty energii i generować dla klienta realne oszczędności – dodaje.

 

 [Digital Services & BPO]

W pierwszym kwartale 2019 obszar DS&BPO osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 84,7 mln zł., co oznacza utrzymanie poziomu z analogicznego okresu roku 2018.

Spółka Impel Business Solutions obsługująca w zakresie kadrowo-płacowym spółki Grupy Impel oraz klientów zewnętrznych, konsekwentnie dostosowuje swoje procesy i systemy informatyczne do standardów rynkowych i oczekiwań klientów. W tym obszarze niezwykle istotna jest gwarancja niezawodności podstawowych procesów biznesowych, jak i bezpieczny transfer danych pomiędzy naszymi systemami i systemami naszych klientów. Wdrożone oprogramowanie MoveIT zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę podejmowanych działań związanych z przesyłaniem danych. Zastosowane rozwiązanie pozwala w pełni śledzić aktywność działań na wrażliwych danych biznesowych – podsumowuje Jakub Dzik.

Drugim wdrożonym rozwiązaniem jest wprowadzenie monitoringu czasów realizacji procesów. System ewidencjonuje zadania realizowane na rzecz klienta i śledzi efektywności procesów poprzez automatyczne gromadzenie informacji statystycznych o wykonywanych czynnościach. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie miarodajnych danych, pozwalających na równomierne rozłożenie pracy w zespołach oraz weryfikację rozliczania usług na rzecz klientów lub projektów.

Spółka informatyczna SI-Consulting realizuje dwa znaczące projekty wdrożeniowe Systemu SAP 4 Hana. Pierwszy z nich, realizowany dla klienta z branży przemysłowej, obejmuje takie obszary jak: finanse, kontroling, środki trwałe, zakupy, sprzedaż, projekty, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, projekty i inwestycje. W ramach drugiego projektu, działając jako podwykonawca firmy SAP, wdrożyliśmy u jednego z wiodących producentów farb w Polsce, system S4Hana w obszarach ERP, jak i hybris Cloud for Service i hybris Cloud for Sales.Nadesłał:

impelsa

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl