Co zyskuje firma troszcząc się o wellbeing pracownikow


Co zyskuje firma troszcząc się o wellbeing pracownikow
2021-09-23
Każda firma chce, aby jej pracownicy byli jak najbardziej efektywni i zadowoleni ze swojego życia zawodowego.

Ale żeby faktycznie tak było, jednym z istotnych czynników do tego prowadzących jest wellbeing - pojęcie dość nowe, oznaczające inaczej mówiąc dobrostan, komfort i dobre samopoczucie. Usatysfakcjonowany pracownik, realizujący własny potencjał zawodowy i dobrze czujący się w miejscu pracy, jest w stanie o wiele lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i działać w aktywny sposób, z korzyścią zarówno dla siebie, jak i całej firmy.

Przeczytaj również:

Jak możemy przeczytać w raporcie AON pt. „2021 Global Wellbeing Survey" 82% firm biorących udział w badaniu uważa, że wellbenig pracowników ma dla nich duże znaczenie [1]. Sposobów na poprawę komfortu i samopoczucia pracowników jest wiele - dużo zależy od ich konkretnych potrzeb oraz profilu organizacji. Inne oczekiwania będą miały osoby wykonujące pracę zdalną, czegoś innego natomiast będą potrzebowali pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą klienta.

Wellbeing i atmosfera pracy

Niezwykle istotny wpływ na wellbeing mają również relacje w firmowych zespołach, czego odzwierciedleniem jest atmosfera, która panuje w miejscu pracy. Spotykając się z życzliwym podejściem, szacunkiem oraz akceptacją i zrozumieniem, jesteśmy w stanie efektywniej sprawować swoje obowiązki i zbudować dobre, wartościowe, oparte na zaufaniu relacje z resztą teamu. Podobnie, ważne po stronie pracodawcy jest dostarczanie pracownikom konstruktywnego feedbacku. Wzajemny szacunek, empatia oraz w miarę potrzeb i możliwości indywidualne podejście do pracowników, nie tylko zwiększa poziom zaufania i przynosi zamierzone rezultaty działań, ale i daje osobistą satysfakcję.

- Poświęcenie uwagi potrzebom pracowników oraz troska o ich wellbeing, w rezultacie może przynieść mnóstwo długofalowych korzyści dla firmy - mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska. - Wówczas wzrasta zarówno poziom zadowolenia pracowników, którzy są mocniej zaangażowani w swoje obowiązki i rozwój firmy, jak i efektywność wykonywanych przez nich działań. Miejsce pracy powinno być polem do kreatywności, szansą na progres i realizację osobistych oraz wspólnych celów zawodowych - dodaje.
Niewątpliwie, dobre samopoczucie pracowników ma swoje odzwierciedlenie w tym, że chcą oni pracować w danym miejscu. Pozytywne relacje z zespołem oraz poczucie wspólnoty może sprawić, że firma zyskuje nie tylko zaangażowany, zgrany zespół, ale tym samym obniża rotację, co przyczynia się do redukcji wydatków związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników. Podsumowując, troska o wellbeing w miejscu pracy ma w szerszej perspektywie mnóstwo korzyści, które finalnie prowadzą do wzmocnienia całej organizacji.

[1] Raport AON, 2021 Global Wellbeing Survey,
[URL] https://www.aon.com/global-wellbeing-surveyNadesłał:

epotx

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl